Tavoitteet-Suomi-koulu-München

Tavoitteet

Kielikoulu on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joiden vanhemmista toinen on suomalainen sekä Saksassa asuvien suomalaisperheiden lapsille. Kielikoulun pyrkimyksenä on antaa täydentävää suomen kielen opetusta, joka auttaa syventämään ja vahvistamaan niitä kielellisiä valmiuksia, joille on luotu pohja kotona.  Suomi-koulun tarkoitus ei ole opettaa uutta kieltä, vaan vahvistaa jo olemassa olevia taitoja.

Kielikoulut toimivat monipuolisesti myös suomalaisen kulttuuriperinteen välittäjinä koulun lapsille, nuorille ja heidän perheenjäsenilleen. Monikielisessä kodissa kasvavan lapsen kielellistä kehitystä hallitsee viimeistään kouluiässä ympäristön kieli. Suomalaisessa kielikoulussa lapsi voi liittyä suomea puhuvaan ryhmään. Toisten suomea osaavien lasten tapaaminen motivoi lasta käyttämään suomen kieltä.Ulkomailla asuvan suomalaisperheen lapselle kielikoulu voi merkitä “keidasta erämaassa”. Hän saa uudessa kieli- ja elinympäristössään suomalaisessa kielikoulussa onnistumisen elämyksiä, jotka ovat tarpeen opeteltaessa uuden asuinmaan kieltä ja yritettäessä sopeutua asuinmaan kulttuuriin.

Kielikoulu auttaa ylläpitämään ja kehittämään Saksassa väliaikaisesti asuvien suomea puhuvien lasten kielellisiä valmiuksia ja taitoja. Näin lapsi toisaalta säilyttää elävän kontaktin Suomeen ja suomen kieleen sekä saavuttaa valmiuden sopeutua Suomeen paluumuuton yhteydessä.

Kielikoulu on tuki myös vanhemmille, joista lapsen kasvattaminen monikieliseksi saattaa joskus tuntua ylivoimaiselta. Se antaa kasvattajalle erinomaisen mahdollisuuden mielipiteiden ja kokemusten vaihtoon sekä yhteyksien solmimiseen samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.